“ไอเดียชอปปิ้ง” – ช๊อปงานวิจัยมาพัฒนาต่อเป็นธุรกิจ

  ปัจจุบันการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างเดียว แต่ยังสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ได้ อย่างในยุโรป...

กฎระเบียบอาหารใหม่อียู เอื้อเปิดรับสินค้าแมลงจากไทย

“จิ้งหรีดเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มทางการตลาดดีขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดมากกว่า 20,000 ราย ผลผลิตปีละ 7,500 ตัน มีมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาทต่อปี...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2560

...

EU ตรวจเข้มมาตรฐานสินค้าเสื้อผ้าเด็ก

  ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 EU ได้ตรวจพบสินค้าเสื้อผ้าเด็กจากไทยซึ่งไม่ได้มาตรฐานของEU ภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าที่มิใช่อาหาร (RAPEX – Rapid Alert System for Dangerous Non–Food Products) ตามข้อบังคับ Directive 2001/95/EC on general product safety...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนกันยายน 2560

...

EU ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการปกป้องการทุ่มตลาด (anti-dumping)

  เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 คณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างประเทศของสภายุโรป (Committee on International Trade: INTA)...

EU ประกาศกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 3 รายการ: Wireless Charging Plate, Curtain Rod & Led Dental Light

  ระหว่างวันที่ 12-17 ส.ค. 60 EU ได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) ที่ 2017/1465, 1472, และ 1476 ว่าด้วยการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 3 รายการ...

วารสารข่าวศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2560

...