รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย

  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรปประกอบข้อเสนอแนะนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี...

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559

  รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนธันวาคม 2559...

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน...

EU ประกาศข้อเสนอกฎระเบียบ Effort Sharing Regulation เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในระบบ EU ETS

  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำข้อเสนอกฎระเบียบ Effort Sharing Regulation เพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิกใหม่ระหว่างปี 2564 – 2573 ให้ลดลง...