ความคืบหน้าการพัฒนาตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ของ EU

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สมาคมผู้สื่อข่าวบรัสเซลส์ (Press Club Brussels Europe) ได้จัดงานแถลงข่าว เรื่องแผนยุทธศาสตร์ตลาดร่วมดิจิตัล (Digital Single Market Strategy) ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Andrus Ansip...

ทิศทางสหภาพยุโรป กับการดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย

(รูปภาพจากกต. เอสโตเนีย)   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบัน European Policy Centre (EPC) ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ วาระการเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปของเอสโตเนีย โดยมีนาย Matti Maasikas...

EU ตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกเขต Schengen ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 EU ได้ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้า-ออกเขต Schengen ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก (Regulation (EU) 2017/458 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against...

เบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เสนอมาตรการใหม่ ตรวจสอบผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศภายใน EU

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เบลเยียม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ลงมติเห็นชอบความตกลงให้ใช้มาตรการตรวจสอบผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ...

ข้อเสนอของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในการแก้ไขปัญหากรณีความตกลงระหว่างอียูกับยูเครน

            หลังจากที่ผลการประชามติของชาวดัชท์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ที่ไม่ให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลง Association Agreement (AA) ระหว่างอียูกับยูเครน...

รายงานการเสวนา Old Europe’s New World ณ Egmont Palace กรุงบรัสเซลส์

            เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 Friends of Europe (FoE) ร่วมกับ Slovak Presidency of the Council of the European Union และ McKinsey and Company จัดการประชุม The State of Europe 2016 – Disruption, Disorder and Division: Crunch Time for Europe ซึ่งมีการประชุมเสวนาหัวข้อ  Old Europe’s New World เมื่อวันที่ 13...